Sản phẩm

Nắp lưng Sony C1905
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Nắp lưng Sony Z5
Tình trạng: 98%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Sươn sau Sony C1905
Tình trạng: 98%
Giá: 60.000 (VNĐ)
Nắp lưng Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Nắp lưng Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Sườn Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá:
Sườn giữ màn hình Sony C3
Tình trạng: 90%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Sườn giữ màn hình Sony Z1
Tình trạng: 95%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Sườn Sony Z3 mini
Tình trạng: 97%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Sườn Sony Z3
Tình trạng: 97%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Sườn Sony Z
Tình trạng: 90%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Sườn Sony Z2
Tình trạng: 90%
Giá: 100.000 (VNĐ)