Sản phẩm

Sươn sau Samsung S7 Edge
Tình trạng: 98%
Giá: 700.000 (VNĐ)
Sườn giữ màn hình Samsung S5
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Vỏ Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Vỏ Samsung A8
Tình trạng: 98%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Vỏ Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Nắp lưng Samsung J510
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Sườn giữ màn hình Samsung J700
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Sườn Samsung J510
Tình trạng: 98%
Giá: 300.000 (VNĐ)
Sươn sau Samsung J510
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Vỏ Samsung A500
Tình trạng: 99%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Sườn Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Nắp lưng Samsung S4
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)