Sản phẩm

Sươn sau Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Nắp lưng Lumia 930
Tình trạng: 90%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Sươn sau Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Nắp lưng Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 95%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Sươn sau Microsoft 640 XL
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Sươn sau Lumia 730
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Sươn sau Nokia X2
Tình trạng: 95%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Vỏ Lumia 900
Tình trạng: 95%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Vỏ Nokia X2
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Sườn giữ màn hình Nokia X
Tình trạng: 90%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Sườn giữ màn hình Nokia X2
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Sườn giữ màn hình Lumia 630
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)