Sản phẩm

Nắp lưng HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Sươn sau HTC Deseri 700
Tình trạng: 95%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Sườn giữ màn hình Zenfone 4.5
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Nắp lưng Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Nắp lưng Zenfone 4.5
Tình trạng: 90%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Nắp lưng Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Sươn sau Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Sươn sau Zenfone 4,5
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Sươn sau Alcatel one touch 7041D
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Main Zenfone 4,5
Tình trạng: zin chết
Giá: 50.000 (VNĐ)
Vỏ HTC One S Z560e
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Sươn sau Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)