Nokia

Pin Lumia 930
Pin Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Pin Lumia 1320 chính hãng
Pin Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Pin Lumia 925
Pin Lumia 925
Tình trạng: 95%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Pin Lumia 730 chính hãng
Pin Lumia 730 chính hãng
Tình trạng: 95%
Giá: 100.000 (VNĐ)

Samsung

Pin Samsung S5
Pin Samsung S5
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Pin Samsung A8
Pin Samsung A8
Tình trạng: 99%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Pin Samsung S6 active
Pin Samsung S6 active
Tình trạng: 98%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Pin Samsung Note 1
Pin Samsung Note 1
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Pin Samsung J510
Pin Samsung J510
Tình trạng: 99%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Pin Samsung J700
Pin Samsung J700
Tình trạng: 99%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Pin Samsung A500
Pin Samsung A500
Tình trạng: 99%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Pin Samsung A300
Pin Samsung A300
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Pin Samsung E500 chính hãng
Pin Samsung E500 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Pin Samsung E7 chính hãng
Pin Samsung E7 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Pin Samsung Note 3 chính hãng
Pin Samsung Note 3 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Pin Samsung S4 chính hãng
Pin Samsung S4 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)

Sony

Pin Sony M5
Pin Sony M5
Tình trạng: 98%
Giá: 500.000 (VNĐ)
Pin Sony Z5
Pin Sony Z5
Tình trạng: 98%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Pin Sony Z Ultra
Pin Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Pin Sony Z chính hãng
Pin Sony Z chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Pin Sony Z1 chính hãng
Pin Sony Z1 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)

LG

Pin LG G2
Pin LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Main LG F310
Main LG F310
Tình trạng: zin chết
Giá: 100.000 (VNĐ)
Pin LG F240
Pin LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Pin LG F310
Pin LG F310
Tình trạng: 80%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Pin LG G4
Pin LG G4
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)

Máy Tính Bảng

Pin Samsung Tab P355
Pin Samsung Tab P355
Tình trạng: 98%
Giá: 500.000 (VNĐ)
Pin Samsung Tab S T705
Pin Samsung Tab S T705
Tình trạng: 98%
Giá: 700.000 (VNĐ)

Hãng Khác

Pin HTC Deseri 700
Pin HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Pin Alcatel One Touch 7041D
Pin Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: 70%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Pin Zenfone 6
Pin Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Pin Zenfone 4.5
Pin Zenfone 4.5
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Pin HTC One S Z560e
Pin HTC One S Z560e
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Pin Sky A860
Pin Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Pin HTC One SV chính hãng
Pin HTC One SV chính hãng
Tình trạng: 90%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Pin Sky A850 chính hãng
Pin Sky A850 chính hãng
Tình trạng: 95%
Giá: 100.000 (VNĐ)