Sản phẩm

Màn hình Sony M5
Tình trạng: bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z5
Tình trạng: zin tháo máy
Giá: 3.500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z2 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z1 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z4 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z3 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M4 chính hãng
Tình trạng: Ép kính
Giá: 750.000 (VNĐ)
Màn hình Sony C5 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 2.000.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M2 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 600.000 (VNĐ)