Sản phẩm

Màn hình Samsung Tab T311
Tình trạng: 98%
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S7 Edge bể kính
Tình trạng: bể kính
Giá: 2.000.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S2
Tình trạng: zin máy
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung A8
Tình trạng: zin máy
Giá: 3.000.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung Note 1
Tình trạng: zin máy
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung J510
Tình trạng: zin máy
Giá: 1.700.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 2.400.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.800.000 (VNĐ)
Màn hình Note 4 edge bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.700.000 (VNĐ)
Màn hình Note 4 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 2.500.000 (VNĐ)
Màn hình Note 4 chính hãng
Tình trạng: zin ép kính
Giá: 2.800.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S6 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 2.500.000 (VNĐ)