Sản phẩm

Màn hình Lumia 930
Tình trạng: zin máy
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 630 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 630 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 200.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 930 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.300.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 925 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 750.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 1020 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.250.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 1020 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 830 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 925 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá:
Màn hình Microsoft 540 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Microsoft 640 XL chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Màn hình Microsoft 640 XL bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 650.000 (VNĐ)