Sản phẩm

Màn hình LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình LG F310
Tình trạng: zin chính hãng
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình LG G4 bể kính
Tình trạng: zin bể kính
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình LG Nexus 5 chính hãng
Tình trạng: Ép kính
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình LG G2 chính hãng
Tình trạng: Ép kính
Giá: 850.000 (VNĐ)
Màn hình LG G3 chính hãng
Tình trạng: ép kính
Giá: 950.000 (VNĐ)
Màn hình LG F180 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình LG G3 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)