Sản phẩm

Màn hình iPhone 5s bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 6 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.100.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 4-4s bể kính
Tình trạng: bể kính
Giá: 250.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 6 plus bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.700.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 6 plus chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 2.400.000 (VNĐ)
Màn hình Iphone 6 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.900.000 (VNĐ)
Màn hình Iphone 5 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình iphone 5s chính hãng màu trắng
Tình trạng: 98%
Giá: 900.000 (VNĐ)