Sản phẩm

Màn hình cảm ứng Acer B1-740
Tình trạng: 90%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Zenfone 6 bể kính
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Màn hình Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: bể kính
Giá: 100.000 (VNĐ)
Màn hình HTC One S Z560e
Tình trạng: zin chính hãng
Giá: 350.000 (VNĐ)
Màn hình Sky A860
Tình trạng: liệt cảm ứng
Giá: 200.000 (VNĐ)
Màn hình HTC M8 bể kính
Tình trạng: bể kính
Giá: 300.000 (VNĐ)
Màn hình HTC One SV chính hãng
Tình trạng: 90%
Giá: 350.000 (VNĐ)
Màn hình Sky A850 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 200.000 (VNĐ)