IPhone

Màn hình iPhone 5s bể kính
Màn hình iPhone 5s bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 5 bể kính
Màn hình iPhone 5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 6 bể kính
Màn hình iPhone 6 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.100.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 4-4s bể kính
Màn hình iPhone 4-4s bể kính
Tình trạng: bể kính
Giá: 250.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 6 plus bể kính
Màn hình iPhone 6 plus bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.700.000 (VNĐ)
Màn hình iPhone 6 plus chính hãng
Màn hình iPhone 6 plus chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 2.400.000 (VNĐ)
Màn hình Iphone 6 chính hãng
Màn hình Iphone 6 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.900.000 (VNĐ)
Màn hình Iphone 5 chính hãng
Màn hình Iphone 5 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình iphone 5s chính hãng màu trắng
Màn hình iphone 5s chính hãng màu trắng
Tình trạng: 98%
Giá: 900.000 (VNĐ)

Samsung

Màn hình Samsung Tab T311
Màn hình Samsung Tab T311
Tình trạng: 98%
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S7 Edge bể kính
Màn hình Samsung S7 Edge bể kính
Tình trạng: bể kính
Giá: 2.000.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S2
Màn hình Samsung S2
Tình trạng: zin máy
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung A8
Màn hình Samsung A8
Tình trạng: zin máy
Giá: 3.000.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung Note 1
Màn hình Samsung Note 1
Tình trạng: zin máy
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung J510
Màn hình Samsung J510
Tình trạng: zin máy
Giá: 1.700.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung Note 3
Màn hình Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 2.400.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S5 bể kính
Màn hình Samsung S5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.800.000 (VNĐ)
Màn hình Note 4 edge bể kính
Màn hình Note 4 edge bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.700.000 (VNĐ)
Màn hình Note 4 bể kính
Màn hình Note 4 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 2.500.000 (VNĐ)
Màn hình Note 4 chính hãng
Màn hình Note 4 chính hãng
Tình trạng: zin ép kính
Giá: 2.800.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S6 bể kính
Màn hình Samsung S6 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 2.500.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S3 chính hãng
Màn hình Samsung S3 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.200.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S4 chính hãng
Màn hình Samsung S4 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Màn hình Note 3 neo chính hãng
Màn hình Note 3 neo chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 2.100.000 (VNĐ)
Màn hình Samsung S5 chính hãng
Màn hình Samsung S5 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 2.300.000 (VNĐ)
Màn hình Note 3 chính hãng
Màn hình Note 3 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 2.300.000 (VNĐ)
Màn hình Note 2 chính hãng
Màn hình Note 2 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.900.000 (VNĐ)
Màn hình Note 1 chính hãng
Màn hình Note 1 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 950.000 (VNĐ)
Màn hình Note 3 bể kính
Màn hình Note 3 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 2.000.000 (VNĐ)

Nokia

Màn hình Lumia 930
Màn hình Lumia 930
Tình trạng: zin máy
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 630 chính hãng
Màn hình Lumia 630 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 630 bể kính
Màn hình Lumia 630 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 200.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 930 bể kính
Màn hình Lumia 930 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.300.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 925 bể kính
Màn hình Lumia 925 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 750.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 1020 chính hãng
Màn hình Lumia 1020 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.250.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 1020 bể kính
Màn hình Lumia 1020 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 830 chính hãng
Màn hình Lumia 830 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 925 chính hãng
Màn hình Lumia 925 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá:
Màn hình Microsoft 540 chính hãng
Màn hình Microsoft 540 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Microsoft 640 XL chính hãng
Màn hình Microsoft 640 XL chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Màn hình Microsoft 640 XL bể kính
Màn hình Microsoft 640 XL bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 650.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 1520 bể kính
Màn hình Lumia 1520 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 1320 chính hãng
Màn hình Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.200.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 1320 bể kính
Màn hình Lumia 1320 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Nokia X chính hãng
Màn hình Nokia X chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 730 chính hãng
Màn hình Lumia 730 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.300.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 920 chính hãng
Màn hình Lumia 920 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 600.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 900 chính hãng
Màn hình Lumia 900 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 800 chính hãng
Màn hình Lumia 800 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 730 bể kính
Màn hình Lumia 730 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Màn hình Lumia 720 bể kính
Màn hình Lumia 720 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 250.000 (VNĐ)

Sony

Màn hình Sony M5
Màn hình Sony M5
Tình trạng: bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z5
Màn hình Sony Z5
Tình trạng: zin tháo máy
Giá: 3.500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z2 bể kính
Màn hình Sony Z2 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z bể kính
Màn hình Sony Z bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z1 bể kính
Màn hình Sony Z1 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z5 bể kính
Màn hình Sony Z5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z4 bể kính
Màn hình Sony Z4 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z3 bể kính
Màn hình Sony Z3 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M4 chính hãng
Màn hình Sony M4 chính hãng
Tình trạng: Ép kính
Giá: 750.000 (VNĐ)
Màn hình Sony C5 chính hãng
Màn hình Sony C5 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 2.000.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M5 bể kính
Màn hình Sony M5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M2 chính hãng
Màn hình Sony M2 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 600.000 (VNĐ)
Màn hình Sony C3 chính hãng
Màn hình Sony C3 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.200.000 (VNĐ)
Màn hình Sony C4 chính hãng
Màn hình Sony C4 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 1.800.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z Ultra bể kính
Màn hình Sony Z Ultra bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M2 bể kính
Màn hình Sony M2 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 250.000 (VNĐ)
Màn hình Sony C4 bể kính
Màn hình Sony C4 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony Z3 mini bể kính
Màn hình Sony Z3 mini bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)
Màn hình Sony M4 bể kính
Màn hình Sony M4 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình Sony C5 bể kính
Màn hình Sony C5 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 900.000 (VNĐ)
Màn hình Sony C3 bể kính
Màn hình Sony C3 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)

LG

Màn hình LG G2
Màn hình LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình LG F310
Màn hình LG F310
Tình trạng: zin chính hãng
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình LG G4 bể kính
Màn hình LG G4 bể kính
Tình trạng: zin bể kính
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình LG Nexus 5 chính hãng
Màn hình LG Nexus 5 chính hãng
Tình trạng: Ép kính
Giá: 800.000 (VNĐ)
Màn hình LG G2 chính hãng
Màn hình LG G2 chính hãng
Tình trạng: Ép kính
Giá: 850.000 (VNĐ)
Màn hình LG G3 chính hãng
Màn hình LG G3 chính hãng
Tình trạng: ép kính
Giá: 950.000 (VNĐ)
Màn hình LG F180 bể kính
Màn hình LG F180 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình LG G3 bể kính
Màn hình LG G3 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 500.000 (VNĐ)

Hãng Khác

Màn hình cảm ứng Acer B1-740
Màn hình cảm ứng Acer B1-740
Tình trạng: 90%
Giá: 400.000 (VNĐ)
Màn hình HTC Deseri 700
Màn hình HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 700.000 (VNĐ)
Màn hình Zenfone 6 bể kính
Màn hình Zenfone 6 bể kính
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Màn hình Alcatel One Touch 7041D
Màn hình Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: bể kính
Giá: 100.000 (VNĐ)
Màn hình HTC One S Z560e
Màn hình HTC One S Z560e
Tình trạng: zin chính hãng
Giá: 350.000 (VNĐ)
Màn hình Sky A860
Màn hình Sky A860
Tình trạng: liệt cảm ứng
Giá: 200.000 (VNĐ)
Màn hình HTC M8 bể kính
Màn hình HTC M8 bể kính
Tình trạng: bể kính
Giá: 300.000 (VNĐ)
Màn hình HTC One SV chính hãng
Màn hình HTC One SV chính hãng
Tình trạng: 90%
Giá: 350.000 (VNĐ)
Màn hình Sky A850 bể kính
Màn hình Sky A850 bể kính
Tình trạng: Bể kính
Giá: 200.000 (VNĐ)