Sản phẩm

Main Sony M5
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 3.000.000 (VNĐ)
Main Sony Z5
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 4.000.000 (VNĐ)
Main Sony C1905
Tình trạng: zin chết
Giá: 50.000 (VNĐ)
Main Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Main Sony Z3
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Main Sony Z2
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 800.000 (VNĐ)
Main Sony Z1
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 700.000 (VNĐ)