Sản phẩm

Main Samsung Tab S T705
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Main Samsung S5
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 900.000 (VNĐ)
Main Samsung Tab T331
Tình trạng: main zin nhưng hư chân sạc
Giá: 400.000 (VNĐ)
Main Samsung Tab P355
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Main Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Main Samsung A8
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Main Samsung S6 active
Tình trạng: Zin chưa sửa chữa
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Main Samsung Note 1
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 400.000 (VNĐ)
Main Samsung J510
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.600.000 (VNĐ)
Main Samsung J700
Tình trạng: 98%
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Main Samsung A500
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 800.000 (VNĐ)
Main Samsung A300
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 600.000 (VNĐ)