Samsung

Main Samsung Tab S T705
Main Samsung Tab S T705
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Main Samsung S5
Main Samsung S5
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 900.000 (VNĐ)
Main Samsung Tab T331
Main Samsung Tab T331
Tình trạng: main zin nhưng hư chân sạc
Giá: 400.000 (VNĐ)
Main Samsung Tab P355
Main Samsung Tab P355
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Main Samsung S2 I777
Main Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Main Samsung A8
Main Samsung A8
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Main Samsung S6 active
Main Samsung S6 active
Tình trạng: Zin chưa sửa chữa
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Main Samsung Note 1
Main Samsung Note 1
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 400.000 (VNĐ)
Main Samsung J510
Main Samsung J510
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.600.000 (VNĐ)
Main Samsung J700
Main Samsung J700
Tình trạng: 98%
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Main Samsung A500
Main Samsung A500
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 800.000 (VNĐ)
Main Samsung A300
Main Samsung A300
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 600.000 (VNĐ)
Main Samsung E500
Main Samsung E500
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 700.000 (VNĐ)
Main Samsung E7
Main Samsung E7
Tình trạng: zin chưa sữa chữa
Giá: 1.000.000 (VNĐ)
Main Samsung Note 3 chính hãng
Main Samsung Note 3 chính hãng
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 700.000 (VNĐ)
Main Samsung S4 chính hãng
Main Samsung S4 chính hãng
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 500.000 (VNĐ)
Main Samsung S3 chết
Main Samsung S3 chết
Tình trạng: main chết
Giá: 70.000 (VNĐ)
Main Samsung S3
Main Samsung S3
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 350.000 (VNĐ)
Main Samsung Note 2 chết
Main Samsung Note 2 chết
Tình trạng: main chết
Giá: 80.000 (VNĐ)
Main Samsung Note 2
Main Samsung Note 2
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 700.000 (VNĐ)
Main Sky A850 chính hãng chết
Main Sky A850 chính hãng chết
Tình trạng: Không lên nguồn
Giá: 50.000 (VNĐ)

Nokia

Main Lumia 930
Main Lumia 930
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.500.000 (VNĐ)
Main sạc Lumia 1320
Main sạc Lumia 1320
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Main Lumia 1320 chính hãng
Main Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: Zin chưa sửa chữa
Giá: 800.000 (VNĐ)
Main Microsoft 640 XL
Main Microsoft 640 XL
Tình trạng: zin chết
Giá: 50.000 (VNĐ)
Main Lumia 730
Main Lumia 730
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 500.000 (VNĐ)

Sony

Main Sony M5
Main Sony M5
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 3.000.000 (VNĐ)
Main Sony Z5
Main Sony Z5
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 4.000.000 (VNĐ)
Main Sony C1905
Main Sony C1905
Tình trạng: zin chết
Giá: 50.000 (VNĐ)
Main Sony Z Ultra
Main Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Main Sony Z3
Main Sony Z3
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Main Sony Z2
Main Sony Z2
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 800.000 (VNĐ)
Main Sony Z1
Main Sony Z1
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 700.000 (VNĐ)

LG

Main LG F180
Main LG F180
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 400.000 (VNĐ)
Main LG F240
Main LG F240
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 500.000 (VNĐ)
Main LG G4
Main LG G4
Tình trạng: zin chết
Giá: 200.000 (VNĐ)

Hãng khác

Main Acer B1-740
Main Acer B1-740
Tình trạng: zin chết
Giá: 150.000 (VNĐ)
Main HTC Deseri 700
Main HTC Deseri 700
Tình trạng: zin chết
Giá: 100.000 (VNĐ)
Main Zenfone 6
Main Zenfone 6
Tình trạng: zin chết
Giá: 100.000 (VNĐ)
Main Alcatel One Touch 7041D
Main Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 200.000 (VNĐ)
Main HTC One S Z560e
Main HTC One S Z560e
Tình trạng: zin chết
Giá: 50.000 (VNĐ)
Main Sky A860
Main Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 500.000 (VNĐ)
Main sạc HTC One SV
Main sạc HTC One SV
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Main HTC One SV chính hãng
Main HTC One SV chính hãng
Tình trạng: zin chưa sửa chữa
Giá: 300.000 (VNĐ)