Sản phẩm

Ổ sim Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Khay sim Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Lumia 1320
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cảm biến Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Dây sóng Lumia 1520
Tình trạng: 95%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Dây mic Lumia 925
Tình trạng: 95%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cụm chuông Lumia 925
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Lumia 925
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Lumia 1520
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)