Sản phẩm

Loa trong LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Mạch nút nguồn LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 120.000 (VNĐ)
Khay sim LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Chân sạc LG F180
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến LG F180
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Rung LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Loa trong LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm chuông LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chuông LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 60.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)