Sản phẩm

Mạch sạc HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cảm biến HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Mạch sóng HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Ổ sim HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Mạch sạc Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Mạch sạc Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Zenfone 4,5
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Ổ sim Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Ổ sim Zenfone 4,5
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Rung Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)