Nokia

Ổ sim Lumia 930
Ổ sim Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Khay sim Lumia 930
Khay sim Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Lumia 930
Cụm tai nghe Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Lumia 930
Rung Lumia 930
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Lumia 1320
Dây nút nguồn Lumia 1320
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cảm biến Lumia 1320 chính hãng
Cảm biến Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Lumia 1320 chính hãng
Rung Lumia 1320 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Dây sóng Lumia 1520
Dây sóng Lumia 1520
Tình trạng: 95%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Dây mic Lumia 925
Dây mic Lumia 925
Tình trạng: 95%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cụm chuông Lumia 925
Cụm chuông Lumia 925
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Lumia 925
Dây nút nguồn Lumia 925
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Lumia 1520
Dây nút nguồn Lumia 1520
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cụm đuôi sau Lumia 1520
Cụm đuôi sau Lumia 1520
Tình trạng: 95%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Cụm chuông Lumia 1520
Cụm chuông Lumia 1520
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Lumia 925
Rung Lumia 925
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Rung Lumia 1520
Rung Lumia 1520
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Rung Microsoft 640 XL
Rung Microsoft 640 XL
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Lumia 730
Rung Lumia 730
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cảm biến Lumia 730
Cảm biến Lumia 730
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cảm biến Lumia 900
Cảm biến Lumia 900
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Khay sim Lumia 900
Khay sim Lumia 900
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Ổ chuông Nokia X2
Ổ chuông Nokia X2
Tình trạng: 95%
Giá: 180.000 (VNĐ)

Samsung

Bút cảm ứng samsung Note 5 N920
Bút cảm ứng samsung Note 5 N920
Giá: 70.000 (VNĐ)
Nút home Samsung S5
Nút home Samsung S5
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung S5
Cụm chân sạc Samsung S5
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Rung Samsung S5
Rung Samsung S5
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung Tab T331
Loa trong Samsung Tab T331
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung Tab P355
Loa trong Samsung Tab P355
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cụm chuông Samsung Tab T331
Cụm chuông Samsung Tab T331
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chuông Samsung Tab T355
Cụm chuông Samsung Tab T355
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Rung Samsung Tab T331
Rung Samsung Tab T331
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Rung Samsung Tab P355
Rung Samsung Tab P355
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Mạch sóng Samsung Tab P355
Mạch sóng Samsung Tab P355
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
3 phím dưới Samsung S6 Active
3 phím dưới Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến Samsung S2 I777
Cảm biến Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cảm biến Samsung A8
Cảm biến Samsung A8
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung S2
Cụm tai nghe Samsung S2
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung S2 I777
Loa trong Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung A8
Loa trong Samsung A8
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Loa ngoài Samsung A8
Loa ngoài Samsung A8
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Dây nút home Samsung A8
Dây nút home Samsung A8
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung S2 I777
Cụm chân sạc Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung A8
Cụm chân sạc Samsung A8
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Mạch sóng Samsung A8
Mạch sóng Samsung A8
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Samsung S2 I777
Rung Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Samsung Galaxy A8
Rung Samsung Galaxy A8
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cụm chuông Samsung S2 I777
Cụm chuông Samsung S2 I777
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cụm chuông Samsung S6 Active
Cụm chuông Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Rung Samsung S6 Active
Rung Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung S6 Active
Cụm tai nghe Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến Samsung S6 Active
Cảm biến Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung S6 Active
Cụm chân sạc Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Khay sim Samsung S6 Active
Khay sim Samsung S6 Active
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Samsung Note 1
Rung Samsung Note 1
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung Note 1
Cụm tai nghe Samsung Note 1
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung Note 1
Loa trong Samsung Note 1
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Chân sạc Samsung Note 1
Chân sạc Samsung Note 1
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chuông Samsung Note 1
Cụm chuông Samsung Note 1
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Bút cảm ứng Samsung Note 1
Bút cảm ứng Samsung Note 1
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Dây phím home Samsung J510
Dây phím home Samsung J510
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Dây phím home Samsung J700
Dây phím home Samsung J700
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Rung Samsung J510
Rung Samsung J510
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Rung Samsung J700
Rung Samsung J700
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Samsung A500
Rung Samsung A500
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Samsung A300
Rung Samsung A300
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Samsung E500
Rung Samsung E500
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung A500
Cụm chân sạc Samsung A500
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung E500
Cụm chân sạc Samsung E500
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Loa ngoài Samsung J510
Loa ngoài Samsung J510
Tình trạng: 98%
Giá: 1.600.000 (VNĐ)
Mạch sóng Samsung E500
Mạch sóng Samsung E500
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Loa ngoài Samsung J700
Loa ngoài Samsung J700
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Loa ngoài Samsung A500
Loa ngoài Samsung A500
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Loa ngoài Samsung A300
Loa ngoài Samsung A300
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Loa ngoài Samsung E500
Loa ngoài Samsung E500
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Loa ngoài Samsung E7
Loa ngoài Samsung E7
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung J510
Loa trong Samsung J510
Tình trạng: 98%
Giá: 60.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung J700
Loa trong Samsung J700
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung A500
Loa trong Samsung A500
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung A300
Loa trong Samsung A300
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung E500
Loa trong Samsung E500
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung E7
Loa trong Samsung E7
Tình trạng: 98%
Giá: 20.000 (VNĐ)
Mạch sóng Samsung E7
Mạch sóng Samsung E7
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung E7
Cụm chân sạc Samsung E7
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Rung Samsung E7
Rung Samsung E7
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung S4
Cụm chân sạc Samsung S4
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung Note 3
Cụm chân sạc Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung Note 2
Cụm chân sạc Samsung Note 2
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung S4
Cụm tai nghe Samsung S4
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung Note 2
Cụm tai nghe Samsung Note 2
Tình trạng: 97%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung Note 3
Cụm tai nghe Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Bút cảm ứng Samsung Note 3
Bút cảm ứng Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cảm biến Samsung Note 3
Cảm biến Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Samsung Note 3
Dây nút nguồn Samsung Note 3
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Rung Samsung Note 3
Rung Samsung Note 3
Tình trạng: 95%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Rung Samsung S4 chính hãng
Rung Samsung S4 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Ổ sim Samsung S4
Ổ sim Samsung S4
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Rung Samsung S3 chính hãng
Rung Samsung S3 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Ổ sim Samsung S3 chính hãng
Ổ sim Samsung S3 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cụm chuông Samsung S3
Cụm chuông Samsung S3
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Samsung Note 2
Dây nút nguồn Samsung Note 2
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Rung Samsung Note 2
Rung Samsung Note 2
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Ổ sim Samsung Note 2 chính hãng
Ổ sim Samsung Note 2 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến Samsung Note 2
Cảm biến Samsung Note 2
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)

Sony

Cụm tai nghe Sony M5
Cụm tai nghe Sony M5
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Khay thẻ nhớ Sony M5
Khay thẻ nhớ Sony M5
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Khay sim Sony M5
Khay sim Sony M5
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chuông Sony M5
Cụm chuông Sony M5
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Cụm dây nút nguồn Sony Z5
Cụm dây nút nguồn Sony Z5
Tình trạng: 98%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Sony M5
Cụm chân sạc Sony M5
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)
Rung Sony M5
Rung Sony M5
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Mạch NFC Sony Z Ultra
Mạch NFC Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Sony C1905
Dây nút nguồn Sony C1905
Tình trạng: 90%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Mạch sóng Sony C1905
Mạch sóng Sony C1905
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Ổ sim Sony C1905
Ổ sim Sony C1905
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Mạch sóng Sony Z Ultra
Mạch sóng Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Mạch sạc từ Sony Z Ultra
Mạch sạc từ Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Sony Z Ultra
Cụm tai nghe Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Rung Sony Z Ultra
Rung Sony Z Ultra
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Mạch sạc từ Sony Z3
Mạch sạc từ Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Nắp che sạc Sony Z1
Nắp che sạc Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá: 20.000 (VNĐ)
Nắp che sim Sony Z1
Nắp che sim Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá: 20.000 (VNĐ)
Nắp che thẻ nhớ Sony Z1
Nắp che thẻ nhớ Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá: 20.000 (VNĐ)
Nắp che sim thẻ nhớ Sony Z5
Nắp che sim thẻ nhớ Sony Z5
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Nắp che sim thẻ nhớ Sony Z3
Nắp che sim thẻ nhớ Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 20.000 (VNĐ)
Nắp che sạc Sony Z3
Nắp che sạc Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 20.000 (VNĐ)
Mạch sóng Sony Z3
Mạch sóng Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chuông Sony Z3
Cụm chuông Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Sony Z5
Cụm tai nghe Sony Z5
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Sony Z3
Cụm tai nghe Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Sony Z3
Dây nút nguồn Sony Z3
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Sony M4
Cụm chân sạc Sony M4
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cảm biến Sony Z
Cảm biến Sony Z
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Cảm biến Sony Z1
Cảm biến Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến Sony Z2
Cảm biến Sony Z2
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Sony Z1
Cụm tai nghe Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Sony Z2
Cụm tai nghe Sony Z2
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Sony Z
Cụm tai nghe Sony Z
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Dây sóng Sony Z
Dây sóng Sony Z
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm chuông Sony Z
Cụm chuông Sony Z
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cụm chuông Sony Z1
Cụm chuông Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Cụm chuông Sony Z2
Cụm chuông Sony Z2
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Sony Z
Dây nút nguồn Sony Z
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Sony Z1
Dây nút nguồn Sony Z1
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Sony Z2
Dây nút nguồn Sony Z2
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Rung Sony Z2 chính hãng
Rung Sony Z2 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Sony Z1 chính hãng
Rung Sony Z1 chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Sony Z chính hãng
Rung Sony Z chính hãng
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)

LG

Loa trong LG G2
Loa trong LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Mạch nút nguồn LG G2
Mạch nút nguồn LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 120.000 (VNĐ)
Khay sim LG G2
Khay sim LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Chân sạc LG F180
Chân sạc LG F180
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến LG F180
Cảm biến LG F180
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe LG F180
Cụm tai nghe LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Rung LG F180
Rung LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Loa trong LG F180
Loa trong LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm chuông LG G2
Cụm chuông LG G2
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chuông LG F180
Cụm chuông LG F180
Tình trạng: 95%
Giá: 60.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc LG F240
Cụm chân sạc LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn LG F240
Dây nút nguồn LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Ổ sim LG F240
Ổ sim LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 120.000 (VNĐ)
Ổ sim LG F310
Ổ sim LG F310
Tình trạng: 98%
Giá: 120.000 (VNĐ)
Rung LG F240
Rung LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Rung LG F310
Rung LG F310
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Chuông LG F240
Chuông LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Chuông LG F310
Chuông LG F310
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Loa trong LG F240
Loa trong LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Loa trong LG F310
Loa trong LG F310
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Loa trong LG G4
Loa trong LG G4
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Rung LG G4
Rung LG G4
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe LG F240
Cụm tai nghe LG F240
Tình trạng: 98%
Giá: 60.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe LG F310
Cụm tai nghe LG F310
Tình trạng: 98%
Giá: 60.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe LG G4
Cụm tai nghe LG G4
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)

Máy Tính Bảng

Dây nguồn màn hình samsung tab N8000
Dây nguồn màn hình samsung tab N8000
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Bút cảm ứng Samsung Tab N8000
Bút cảm ứng Samsung Tab N8000
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến Samsung Tab S T705
Cảm biến Samsung Tab S T705
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Loa trong Samsung Tab S T705
Loa trong Samsung Tab S T705
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung Tab S T705
Cụm tai nghe Samsung Tab S T705
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chuông Samsung Tab S T705
Cụm chuông Samsung Tab S T705
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung Tab N8000
Cụm chân sạc Samsung Tab N8000
Tình trạng: 98%
Giá: 250.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Samsung Tab S T705
Cụm chân sạc Samsung Tab S T705
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Cụm rung Samsung Tab S T705
Cụm rung Samsung Tab S T705
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung Tab T331
Cụm tai nghe Samsung Tab T331
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm tai nghe Samsung Tab P355
Cụm tai nghe Samsung Tab P355
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)

Hãng Khác

Mạch sạc HTC Deseri 700
Mạch sạc HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung HTC Deseri 700
Rung HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cảm biến HTC Deseri 700
Cảm biến HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Mạch sóng HTC Deseri 700
Mạch sóng HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Ổ sim HTC Deseri 700
Ổ sim HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Mạch sạc Zenfone 6
Mạch sạc Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Mạch sạc Alcatel One Touch 7041D
Mạch sạc Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Zenfone 6
Dây nút nguồn Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Zenfone 4,5
Dây nút nguồn Zenfone 4,5
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Ổ sim Zenfone 6
Ổ sim Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Ổ sim Zenfone 4,5
Ổ sim Zenfone 4,5
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Rung Zenfone 6
Rung Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Rung Zenfone 4,5
Rung Zenfone 4,5
Tình trạng: 98%
Giá: 30.000 (VNĐ)
Cụm chuông Zenfone 6
Cụm chuông Zenfone 6
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Cụm chuông Zenfone 4,5
Cụm chuông Zenfone 4,5
Tình trạng: 90%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Chuông HTC One S Z560e
Chuông HTC One S Z560e
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Dây nút nguồn Sky A860
Dây nút nguồn Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 40.000 (VNĐ)
Cụm chân sạc Sky A860
Cụm chân sạc Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Rung Sky A860
Rung Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cụm chuông Sky A860
Cụm chuông Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Cảm biến HTC One SV
Cảm biến HTC One SV
Tình trạng: 95%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Ổ sim Sky A850
Ổ sim Sky A850
Tình trạng: 98%
Giá: 120.000 (VNĐ)