Sản phẩm

Camera trước HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Camera sau HTC Deseri 700
Tình trạng: 98%
Giá: 150.000 (VNĐ)
Camera trước Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Camera trước Zenfone 4.5
Tình trạng: 98%
Giá: 70.000 (VNĐ)
Camera trước Zenfone 6
Tình trạng: 95%
Giá: 80.000 (VNĐ)
Camera sau Alcatel One Touch 7041D
Tình trạng: 98%
Giá: 90.000 (VNĐ)
Camera sau Zenfone 6
Tình trạng: 90%
Giá: 120.000 (VNĐ)
Camera sau Zenfone 4,5
Tình trạng: 90%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Camera trước HTC One S Z560e
Tình trạng: 98%
Giá: 50.000 (VNĐ)
Camera sau HTC One S Z560e
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Camera trước Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 100.000 (VNĐ)
Camera sau Sky A860
Tình trạng: 98%
Giá: 200.000 (VNĐ)